Start

Aktuellt

Glad sommar

önskar rektor Ylva Wikman med personal

Skolan är stängd veckorna 28-30.

Terminstarten är den 20 augusti, klockan 09.00.

Fönsterbyte

11 juni startar ett byte av alla innerutor i korridoren till härdat glas. Arbetet kommer att ta 1-2 veckor.

Det kommer att ställas upp en låst container i hörnet av E och F huset för glas. Korridoren stängs av etappvis och det är viktigt att elever, vårdnadshavare och personal respekterar avstängningarna.

Ytterligare en container som tillhör skolan kommer att vara uppställd vecka 24.

 

Skolplikt förskoleklass

Förskoleklass är nu obligatoriskt för alla barn.

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år.

Nyheter

VÄLKOMMEN TILL

BANDHAGENS SKOLA

Här hittar du information både till blivande och nuvarande elever samt vårdnadshavare.

 

Kalender

  • Heldag Skolstart
  • Heldag Hellasgården, årskurs 6
  • Heldag Utedag, årskurs och Grundsärskolan
  • Heldag Skoljoggen, hela skolan
  • Heldag Orientering i Älvsjöskogen, årskurs 4-5 (och elever i årskurs 6 som ännu inte klarat målet)