Till innehåll på sidan

Vi i förskoleklassen

Förskoleklasserna på Bandhagens skola arbetar för att vara en bro mellan förskolan och skolan

Vår främsta uppgift är att utveckla elevernas språkliga och sociala kompetens och den kommunikativa förmågan - skapa lust och nyfikenhet för inlärning.

Vi använder lek i lärandet och arbetar mycket med individ - och gruppstärkande övningar. Värdegrundsarbetet är en viktig del i vår verksamhet.

För att främja den språkliga utvecklingen arbetar vi bland annat med Bornholmsmodellen och lärplattor. Vi arbetar med NTA inom området Jämföra och mäta. Rörelse och den motoriska utvecklingen är ett viktigt inslag i vårt dagliga arbete.

 

 

 

Dela:
Kategorier: