Till innehåll på sidan

Vår närmiljö

Bandhagens skola är en kommunal grundskola och grundsärskola F-6 – med tillhörande fritidshem – inom Stockholms Stad.

Den ligger mitt i ett lugnt grönområde med gångstigar samt närhet till parklek med djur. Runt skolan ligger även två konstgräsplaner och en grusplan som under vintertid används till skridskoåkning.

Eleverna representerar många olika kulturer – vilket leder till en mångfald i lärandet. Skolan strävar efter att stärka elevernas inflytande, ta ansvar och känna delaktighet. Vår kompetenta personal är navet i verksamheten. För att ta till vara allas kompetens är skolan organiserad i fyra arbetslag – vilket gör det möjligt för eleverna att arbeta i flexibla grupper för olika teman och behov.

Bandhagens skola har ett eget fint bibliotek. Slöjd-, idrotts- och musiksalar samt en skolrestaurang som drivs i egen regi.

 

Eleverna på Bandhagens skola

Skolan har drygt 490 elever. Eleverna på grundskolan är fördelade på fyra förskoleklasser och tre klasser i vardera årskurserna 1-6. I Förberedelsklassen går 15 nyanlända elever i årskurserna 3-6 och i Grundsärskolan 16 elever, fördelade på tre grupper.

 

Personal och verksamheten

Personalen på Bandhagens skola arbetar tillsammans i fyra arbetslag; F-3, 4-6 samt Grundsärskola och fritidshem. 

Bandhagens skola har en specialpedagog och tre heltidsanställda speciallärare som handleder skolans pedagoger och undervisar elever i behov av extra stöd. Lågstadiets parallellklasser har ett 2-lärarsystem och mellansstadiet ett 3-lärarsystem. På skolan finns även sex förstelärare vars uppdrag är teknik, språkutveckling, likabehandling, SO/utvecklingsområden inom skolan samt med samverkan skola/fritids  – samtliga driver skolans kollegiala lärande och har till uppgift att handleda skolans pedagoger samt hålla sig uppdaterade inom aktuell forskning och utveckling.

Antalet anställda under läsåret 2019/2020 är 100 personer uppdelade på rektor, biträdande rektorer, administrativ chef, koordinator, vaktmästare, skolkurator, skolsköterska, tillgång till skolläkare, bibliotekarie, grundskollärare, speciallärare, fritidshemspersonal samt elevassistenter. Psykologtjänst köps in vid behov och lokalvården är utlagd på entreprenad.

Bandhagens skola driver ett kök i egen regi med en kökschef, kock och skolmåltidsbiträden. Maten är god och näringsriktig med mycket färska grönsaker. Skolan serverar frukost, lunch och mellanmål.

 

Fritidsverksamheten

Skolbarnsomsorgen finns på Bandhagens skolas lokalintegrerade fritidshem för elever i åldrarna 6-9 år. För de äldre eleverna, 10-13 år, bedriver skolan en fritidsklubb som arbetar i ett nära samarbete med lokala idrottsklubbar och föreningar. Fritidsverksamheten är en viktig och rolig del av skolan för att skapa trygghet och en meningsfull fritid.

 

 

Dela:
Kategorier: