Till innehåll på sidan

Vår närmiljö

Bandhagens skola är en kommunal grundskola och grundsärskola årskurs F-6 inom Stockholms Stad. Till skolan hör också flertalet fritidshem och en fritidsklubb.

Skolan ligger mitt i ett lugnt grönområde med gångstigar. Du har närhet till parklek med djur. Runt skolan ligger även två konstgräsplaner. 

Vi på vår skola representerar många olika kulturer. Detta leder till en mångfald i lärandet. Vi som skola strävar efter att stärka dig som elev. Vi gör det genom att skapa inflytande. Du får ta ansvar och känna delaktighet.

Vår kompetenta personal är navet i verksamheten. För att ta till vara allas kompetens är skolan organiserad i fyra arbetslag. Det möjliggör att du som elev kan arbeta i flexibla grupper. Grupperna arbetar med olika teman och tillgodoser behov.

 • Vi har ett eget fint bibliotek.
 • Slöjd-, idrotts- och musiksalar.
 • En skolrestaurang som drivs i egen regi.

 

Eleverna på Bandhagens skola

 • Skolan har drygt 500 elever.
 • Fyra förskoleklasser och fyra klasser i årskurs 1.
 • Tre klasser i vardera årskurserna 2-6.
 • Förberedelsklassen har 15 nyanlända elever i årskurserna 3-6.
 • Grundsärskolan har 16 elever, fördelade på tre grupper.

 

Personal och verksamheten

Personalen på Bandhagens skola arbetar tillsammans i fyra arbetslag:

 • Årskurs F-3, parallellklasserna har ett 2-lärarsystem
 • Årskurs 4-6, parallellklasserna har ett 3-lärarsystem
 • Grundsärskolan
 • Fritidshem

 

I dessa arbetslag ingår även:

 • En specialpedagog
 • Tre heltidsanställda speciallärare, vilka undervisar elever i behov av särskilt stöd. Speciallärarna handleder även skolans pedagoger.
 • Sex förstelärareuppdrag. Förstelärarna driver skolans kollegiala lärande. De har till uppgift att handleda skolans pedagoger. Hålla sig uppdaterade inom aktuell forskning och utveckling. Följande ämnen är representerade:
 1. Naturorienterade ämnen
 2. Matematik
 3. Språkutveckling
 4. Rörelse
 5. Särbegåvade elever   

 

Antalet anställda under läsåret 2021/2022 är 100 personer uppdelade på:

 • Rektor
 • Biträdande rektorer
 • Administrativ chef
 • IT-samordnare
 • Vaktmästare
 • Skolkurator
 • Socialpedagoger
 • Skolsköterska med tillgång till skolläkare
 • Skolbibliotekarie
 • Grundskollärare
 • Speciallärare
 • Fritidshemspersonal
 • Elevassistenter
 • Psykologtjänst köps in vid behov
 • Lokalvården är utlagd på entreprenad

 

Bandhagens skola driver en skolrestaurang i egen regi. Maten är god och näringsriktig med mycket färska grönsaker. Skolan serverar frukost, lunch och mellanmål. I skolrestaurangen ingår:

 • Kökschef
 • Kockar
 • Skolmåltidsbiträden

 

Fritidsverksamheten

Skolbarnsomsorgen finns i våra lokalintegrerade fritidshem. Omsorgen är till för dig i åldrarna 6-9 år. För dig som äldre elev, 10-13 år, bedriver skolan en fritidsklubb. Fritidsklubben arbetar i ett nära samarbete med lokala idrottsklubbar och föreningar. Fritidsverksamheten är en viktig och rolig del av skolan. Vi har den för att skapa trygghet och ge dig en meningsfull fritid.

 

 

Dela:
Kategorier: