Till innehåll på sidan

Trolle

Hej och välkommen till Fritidshemmet Trolle, oss finner ni en halv trappa ner i Bandhagens skolas E-hus. Eleverna på Trolle kommer från klasserna FB, 1B och 2B

Fritidshemmet Trolle kännetecknas av en trygg och positiv miljö där alla känner sig välkomna att delta i de aktiviteter som anordnas. Fritidshemmet har olika rum anpassade för olika aktiviteter. Vi stärker elevernas självkänsla, bland annat genom att uppmuntra, berömma och finnas till hands när barnen behöver oss. Vi vill att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet på Trolle.

Ett vårdat språk står i fokus för den dagliga verksamheten. Vi erbjuder olika skapande verksamheter som målarverkstad, pyssel, olika lekar och sporter i gymnastiksalen samt utflykter. Vi arbetar även med IKT.

Fritidshemmet Trolle har demokratiska stormöten en gång per vecka – där samtliga barn och all personal deltar. Här får eleverna information och framför egna önskemål kring verksamheten och påverkar därmed aktiviteterna.

Varje dag serveras mellanmål i skolrestaurangen.

Personalen på Fritidshemmet Trolle arbetar i nära samarbete med skolans lärare och deltar i den dagliga undervisningen.

 

Vi hälsar alla föräldrar varmt välkomna att kontakta oss.

 

Kontakt

Telefon: 08-508 488 45, mobil: 076-129 06 75

Vid sjukdom/frånvaro

Ring och meddela oss direkt på morgonen på telefon: 08-508 488 45.

Våra öppettider

Vardagar 07:30-17:00.

(Fritidshemmet Trolle har gemensamma planeringsdagar med all personal på Bandhagens skola och håller då stängt. Information om detta lämnas i god tid.)

Frukost

Serveras från 07:40-08:05 i skolrestaurangen där det alltid finns en vuxen med.

 

Pedagogisk ledare

Josefin Ritzén, mobil 076-129 28 21

Personal

Josefin, Siri, Love, Philip (tjänstledig), Lotta, Robel och Mikael

 

 

Dela: