Trolle

Fritidshemmet Trolle ligger en halv trappa ner i Bandhagens skolas E-hus. Eleverna på Trolle kommer från klasserna F-2.
 

Fritidshemmet Trolle kännetecknas av en trygg och positiv miljö där alla känner sig välkomna att delta i de aktiviteter som anordnas. Vi stärker elevernas självkänsla, bland annat genom att uppmuntra, berömma och finnas till hands närhelst barnen behöver oss.

Ett vårdat språk står i fokus för den dagliga verksamheten. Den fria leken – såväl inomhus som utomhus – är en viktig del av fritidshemstiden. Vi erbjuder olika skapande verksamheter som drama, målarverkstad, pyssel, lek och spel i gymnastiksalen, utflykter samt skapande verksamhet av allehanda slag.

Fritidshemmet Trolle har demokratiska stormöten en gång per vecka – där samtliga barn och all personal deltar. Här får eleverna information och framför egna önskemål kring verksamheten och påverkar därmed samtliga aktiviteter.

Varje dag serveras mellanmål i skolrestaurangen.

Personalen på Fritidshemmet Trolle arbetar i nära samarbete med skolans lärare och deltar i den dagliga undervisningen.

 

Vi hälsar alla föräldrar varmt välkomna att besöka oss.

 

Kontakt

Telefon: 08-508 488 45, mobil: 076-129 06 75

Vid sjukdom/frånvaro

Ring och meddela oss direkt på morgonen på telefon: 08-508 488 45.

Våra öppettider

Vardagar 06.30-18.00.

(Fritidshemmet Trolle har gemensamma planeringsdagar med all personal på Bandhagens skola och håller då stängt. Information om detta lämnas i god tid.)

Frukost

Serveras från 07.40-08.05 i skolrestaurangen där det alltid finns en vuxen med.

 

Föreståndare

Karin Ekeroth, mobil 076-124 85 19

Personal

Karin, Josefin, Tomas, Jocke, Daniel och Philip

 

 

Dela: