Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 12

 • Händer kopplade tillsammans

  Skolkurator

  Jag som arbetar som skolkurator på Bandhagens skola heter Lina Eriksson.

 • Snällkalendern

  Socialpedagog

  Vi som arbetar som socialpedagoger på Bandhagens skola heter Elin Walkin och Rebecka Koskinen

 • Stetoskop

  Senaste nytt om coronaviruset

  Här hittar du länkar till myndigheter och information från utbildningsförvaltningen Here you will find links to authorities and information from the education administration

 • Händer kopplade tillsammans

  Elevhälsan

  På alla skolor ska det finnas ett Elevhälsoteam vars uppgift är att bidra till att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever på skolan

 • Händer kopplade tillsammans

  Elevhälsoteam

  Elevhälsoteamet på Bandhagens skola träffas varje vecka och består av

 • Stetoskop

  Skolsköterska

  Jag som arbetar som skolsköterska heter Diana Al-Sabti och finns på skolan måndag till torsdag 08:00-15:00 samt fredag 08:00-13:30

  Kategorier:
 • TimeTimer

  Specialpedagogik

  På Bandhagens skola arbetar fyra speciallärare och en specialpedagog som är knutna till grundskolans samtliga årskurser F-6. På skolan finns även tre speciallärare som arbetar på grundsärskolan.

  Kategorier:
 • Vårruset

  Vårruset

  Vårruset är nytt för i år och är en löparfest. Syftet är att vi vill uppmana till vardagsmotion, lust att röra på sig samt skapa en gemensam rolig happening för våra elever på skolan.

 • Varför välja vår skola

  Detta textstycke är en ingress. För att formatera till ingress, markera och välj blockstil: "Ingress". Ingressen formateras då enligt förutbestämt manér.