Till innehåll på sidan

Årskursinformation

Antal: 2

  • Vi-dagen

    Arbetslag 4-6

    Vår främsta uppgift är att utveckla elevernas språkliga och skriftliga kompetens och den kommunikativa förmågan – samt skapa lust och nyfikenhet för inlärning

    Kategorier: