Till innehåll på sidan

Supermanprojektet

I januari 2015 besökte Andreas Jonsson för första gången Bandhagens skola och alla elever i årskurs 4-6.

 

Du är fantastisk!

Andreas är initiativtagare till Supermanprojektet som är ett värdegrundsarbete för unga om självkänsla, attityd, inställning, fördomar och kränkande behandling. Supermanprojektets mål och fokus är att ge stöd och kunskap till elever och personal i syfte att skapa förändring för en hållbar framtid.

Supermandagen på Bandhagens skola innehöll både föreläsningar i större och mindre grupper samt workshops. Projektet var mycket uppskattat bland både elever och personal och gav en direkt inverkan kring attityden och språkbruket bland eleverna på skolan.

Eftersom att Supermanprojektet gav sådan positiv effekt har skolan nu beslutat att lägga in projektet som ett stående inslag varje termin för elever i årskurs 4-6.

 

Du kan göra skillnad - elev           

 

Årskurs 4

HÖSTERMINEN

När bollen inte är rund - del 1

Övergripande och introducerande föreläsningspass om vad en kränkande behandling innebär. Vad är värdegrund och framförallt vad är din roll som elev i skolans värdegrundsarbete? Andreas delar med sig av personliga erfarenheter och pratar om vikten av att våga prata om hur man mår.

 

VÅRTERMINEN

När bollen inte är rund - del 2

Fortsättning och fördjupning av höstterminens pass med åk 4. Vi kommer prata om kunskap och attityd.

- Vad gör vi med den kunskapen som vi besitter?

- Vart går gränsen för ett kränkande beteende?

- Vad är ok och vad är inte ok?

- Vad kan jag som elev påverka och hur?

 

Vi är förändringen  - elev

 

Årskurs 5

HÖSTTERMINEN

Onlineattityd - vem är du på nätet?

Vem är du på nätet? Skiljer den personen sig från vem du är i skolan, i klassrummet eller på fritiden med dina polare? Varför i sådana fall? Hur hanterar vi den nya onlinekultur som vuxit fram genom sociala medier, bloggar och internetforum? Vi arbetar med vad lagen säger, men vi kommer även jobba med bilden av självkänsla och det växande bekräftelsebehovet som finns starkare än någonsin. Gilla mig, gilla mig, gilla mig. Jakten på likes...

 

VÅRTERMINEN

Vem är vad? - hur skapas normer?

Vad är en norm? Vem bestämmer vad som är ok och inte? Finns det något som heter normalt? Kan man skapa nya normer om man är 11 år gammal? Vi kommer arbeta mycket med fördomar och den rådande fördomsproblematik som ligger till grund för över 90% av kränkande behandlingar i offentlig miljö. Allt sker på en 11-årings nivå och med glimten i ögat.

 

Alla är lika värda - elev

 

Årskurs 6

HÖSTERMINEN

Smittande attityd - nyckeln till förändring

Som störst på skolan, innebär det att du som elev nu har mer ansvar än du haft innan? Attityd är det mest smittsamma och mest effektiva verktyg vi har. Frågan är bara: vad har du smittat andra med idag? Vad har du själv smittats av? Går det att styra sin attityd och sina tankar och på så sätt påverka sin egen och sina klasskompisars skolmiljö?

 

VÅRTERMINEN

Du är huvudnumret - framtiden

Inför skolbytet och avslutningen på Bandhagens skola vill Andreas genom denna föreläsning ”knyta samman säcken” och ”ge eleverna en ryggsäck” som de kan fylla med drömmar, mål och tankar inför framtiden. Oavsett vad du har varit med om innan, behöver din bakgrund inte styra din framtid. Du är den viktigaste personen i ditt liv och du är perfekt, precis som den du är.

 

 

 

Dela: