Specialpedagogik

På Bandhagens skola arbetar två speciallärare och en specialpedagog som är knutna till förskoleklasserna och grundskoleklasserna 1-6 samt tre speciallärare på grundsärskolan.

Grundskolans speciallärare och specialpedagog arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt med klassens planering som bas där man utgår ifrån den enskilde elevens specifika behov.

Eleverna har tillgång till olika lärverktyg i form av talböcker, cd-ord, datorer och läsplattor. Datorprogrammen Stava Rex, Spell Right, Gustavas Ordböcker, Lexia och Robomemo. Eleverna har även tillgång till inlästa läromedel via Inläsningstjänst.

Som stöd för skolans personal finns bl a Stockholm Stads skoldatatek och Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Våra speciallärare och specialpedagoger

Linda Viklander, speciallärare
Petra Wennerberg, speciallärare

Isabelle Daynac, specialpedagog

Eva Broberg, speciallärare Grundsärskolan

 

 

 

Dela:
Kategorier: