Socialpedagog

Jag som arbetar som socialpedagog på Bandhagens skola heter Elin Walkin.

Jag arbetar heltid på skolan och finns här för dig som elev. På uppdrag av skolledning, elevhälsa samt trygghetsteam arbetar jag förebyggande och stöttande.

Målet är att skapa en trygg och säker miljö där alla individer kan utvecklas och uppnå sin potential. Jag kommer att cirkulera på skolan och finnas tillgänglig för dig som elev, både på skol- och fritidstid.

Jag arbetar på grupp- och individnivå.

 

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med mig

För närvarande är Elin föräldraledig och vikarieras av Linda.

Linda Kiprowska, telefon: 076-124 89 37

E-post: linda.kiprowska@stockholm.se

 

Dela: