Till innehåll på sidan

Skolkurator

Jag som arbetar som skolkurator på Bandhagens skola heter Lina Eriksson.

Jag arbetar heltid och finns varje dag tillgänglig för skolans elever och personal. Min främsta uppgift är att stötta eleverna för att de ska må bra och därmed nå kunskapsmålen samt utvecklas så väl socialt som emotionellt.

Jag möter elever dels genom enskilda samtal och dels genom arbete med grupper eller i klass. Mina uppdrag kommer från skolledning, personal, elevhälsoteam, vårdnadshavare eller eleven själv.

Förutom det direkta arbetet med eleverna handleder eller konsulteras jag av skolans personal i deras arbete. Jag är en del av skolans elevhälsoteam – så väl som skolans trygghetsteam – vilka båda har möten varje vecka.

Därutöver ansvarar jag för genomförandet av den årliga kartläggning av trygghet och trivsel som skolan genomför och vars resultat ligger till grund för skolans årliga likabehandlingsplan som finns att tillgå på Skolplattformen under Verksamhetsdokument. Du som vårdnadshavare kan du även vända dig till mig för att få hjälp med att ansöka om stöd från olika fonder eller organisationer

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Som kurator har jag tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att den information som kommer fram i de samtal jag för med eleverna stannar hos mig – om vi inte kommer överens om något annat.

Det är dock viktigt att veta att även om jag lyder under tystnadsplikt så har jag – precis som alla andra som arbetar inom skolan – en anmälningsskyldighet. Detta innebär att om jag får kännedom om – eller misstanke om att ett barn far illa – eller riskerar att fara illa – så har jag en skyldighet att anmäla detta vidare till socialtjänsten.

Den samverkan som sker mellan skola och socialtjänst är en viktig förutsättning för att det ska gå bra för alla barn – både i skolan och livet. Ibland räcker inte skolans eller familjens egna insatser till för att förändra en situation – oavsett intentioner – och då är det viktigt att be om stöd och hjälp från exempelvis socialtjänst eller BUP (Barn- och ungdomspsykiatri).

 

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med oss

Lina Eriksson, telefon: 08-508 488 38

E-post: lina.eriksson@edu.stockholm.se

 

 

Dela:
Kategorier: