Skolans trivsel- och ordningsregler

Bandhagens skola har satt upp trivsel- och ordningsregler för att elever och personal ska få den bästa arbetsmiljön tillsammans.

 • Vi har nolltolerans mot våldsamma lekar, mobbning, kränkande handlingar samt ovårdat språk.
 • Vi är ute på raster och hålla sig inom skolans område (om annat ej överenskommits med skolans personal). Bollar som medtas från klassrummet ska bäras till matsal och lektioner – inte studsas.
 • Elever (liksom lärare) ska komma i tid till skolans lektioner.
 • Vi verkar aktivt för att skapa och behålla arbetsro under hela skoldagen.
 • Mobiltelefoner ska vara avstängda under lektionstid (om annat ej överenskommits), i matsal samt i bibliotek.
 • Vi håller skolan snygg och ren och medverkar inte till någon form av skadegörelse.
 • Frukt äts i skolan, medan sötsaker (godis, tuggummi, chips, kakor etc) lämnas hemma.
 • Fotografering och filmning är förbjudet (om annat ej överenskommits).
 • Det är förbjudet att ta någon annans saker (kläder, skor, väskor, mobiler etc).
 • Skolan ansvarar inte för elevernas personliga/medtagna saker/föremål.
 • Vi tar inte med oss leksaker till skolan
 • Spring inte inomhus – utan gå. (Springa kan du göra utomhus!) Ha alltid skor på dig när du går till musik, slöjd, bibliotek, idrotts- och matsal.

Under vintern

 • Kasta inga snöbollar inom skolans område – detta får endast ske vid Fritidsklubbens gavel. På skridskobanan ska du alltid ha på skridskor och hjälm!

  
   

Dela: