Till innehåll på sidan

Senaste nytt om coronaviruset

Här hittar du länkar till myndigheter och information från utbildningsförvaltningen Here you will find links to authorities and information from the education administration

Stockholms stads information till allmänheten

start.stockholm

Krisinformation från svenska myndigheter samlat

myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Skolverket

skolverket.se

Folkhälsomyndighetens allmänna och löpande information 

allmanna-och-lopande-information-folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

fragor-och-svar-folkhalsomyndigheten.se

Utrikesdepartementets information

reseinformation/nya-coronaviruset

Smittskydd Stockholm

vardgivarguiden.se

Vårdguiden 1177

1177.se/Stockholm

 

2020-12-02

Information från grundskoledirektören

Folkhälsomyndigheten har förändrat riktlinjerna gällande elever som bor med någon som har covid-19. 

Från 2020-12-01 gäller att:

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19. Detta gäller de elever där någon i hemmet fått positivt provsvar från och med måndag 2020-11-30. 

Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning gäller att när en person i en familj efter provtagning får information om att denne har insjuknat i covid-19 sätts familjemedlemmar (vuxna, barn och ungdomar) i samma hushåll i karantän i 7 dagar från och med det datum då personen tog sitt prov.  

För mer information

 

2020-03-18

Planering för förskolor och grundskolor

Alla förvaltningar och bolag har beredskapsplaner för att kunna göra nödvändiga förändringar i verksamheten. Staden förbereder nu för ett scenario där förskolor och grundskolor kan komma att stängas för att minska smittspridningen, utifrån uppmaning av utbildningsministern och Folkhälsomyndigheten.

Om förskolor och grundskolor behöver stängas, måste ändå vissa hållas öppna för att säkerställa omsorg för barn vars vårdnadshavare har samhällsviktiga arbetsuppgifter. Staden utreder nu bland annat juridiska aspekter, personalfrågor samt andra konsekvenser av en sådan förändring.

På nationell nivå bereder regeringen en ny lag för den här typen av barnomsorg. Ett regelverk ska inom kort vara på plats för att kunna användas vid behov. Staden samverkar med länets aktörer om inriktning för vilka yrkesgrupper det gäller. 

Stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar och aktörer i länet, analyserar situationen och planerar för nya förutsättningar om det skulle bli aktuellt.

2020-03-13

Förskola och skola

Regeringen har under torsdagskvällen den 12 mars meddelat att de under fredagen kommer att besluta om ändrade regelverk som ger skolornas huvudmän möjligheter att anpassa utbildningen och skolverksamheten utifrån situationer som kan uppkomma med anledning av covid-19. 

Det betyder inte i nuläget att staden ändrar sin bedömning: Stadens skolor är fortsatt öppna. Är man frisk går man till skolan, är man sjuk ska man stanna hemma. Staden följer noga utvecklingen för att skyndsamt vid behov kunna fatta ett annat beslut. 

Vi får många frågor om vilka symtom som gäller för när man får lämna sina barn eller inte i förskolan eller skolan. Inriktningen är att friska barn och elever går till förskola och skola. Enligt Folkhälsomyndigheten är vi i ett skede där alla som uppvisar något symtom på luftvägsinfektion, har hosta eller feber stannar hemma tills denne är helt symtomfri och ytterligare två dygn.

Stadens förskolor och skolor arbetar för att minska risk för smittspridning och det innebär att förskolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar symtom på luftvägsinfektion, även lindriga. Skolor hanterar frågan på motsvarande sätt.

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att förhindra spridningen av viruset och just nu är detta, tillsammans med god handhygien, det som myndigheterna ber oss att göra.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset, behöver ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Covid-19 – coronavirus, 1177 Vårdguidens webbplats

Har du frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

2020-03-12

Skärpt uppmärksamhet på elevers symptom

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Stockholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Med anledning av den förändrade bedömning är det viktigt att alla skolor skärper uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion och att dessa elever sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma till de är symptomfria. Uppvisar eleverna dessa symptom i skolan kontaktas vårdnadshavare så att eleven kan hämtas. Detta innebär att vi använder ordinarie förfarande vid sjukdom och sjukanmälan.

För elever med olika typer av medicinska tillstånd är det den patientansvariga läkaren inom regionens hälso-och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om eleven ska gå i skolan. I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren är skolan frikostig med att hitta lösningar så att dessa elever ska kunna fullfölja sina studier på annat sätt.

 

Ökad försiktighet vid utflykter och studiebesök 

Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige - har stadens ökat försiktighetsgraden när det gäller utflykter och studiebesök. 

2020-03-11

Skärpt uppmärksamhet om coronavirus på skolor

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Utbildningsförvaltningen följer hela tiden utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer.

Det är viktigt att alla skolor följer Folkhälsomyndighetens bedömning. Alla elever som uppvisar symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska sjukanmälas av vårdnadshavare eller av sig själva om de är myndiga. Det vill säga i enlighet med ordinarie sjukanmälningsrutiner på skolan. De ska stanna hemma tills de är symptomfria. Samma sak gäller naturligtvis våra medarbetare, är man sjuk ska man vara hemma, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

Stadens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn och medarbetare som är friska ska gå till skolan respektive arbetet.

 

Vi följer hela tiden utvecklingen. Om det kommer nya rekommendationer och förutsättningar ändras kommer vi att agera utifrån dem, säger Lena Holmdahl.

Information-med-anledning-av-coronaviruset

 

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset behöver ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan.

2020-03-02

Om coronaviruset

Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset.

Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt.  

Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning.
Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Utbildningsförvaltningen följer denna bedömning.
Om du som är vårdnadshavare vill att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns på skolan.

Läs gärna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

 

 

Dela:
Kategorier: