Till innehåll på sidan

Prov

Information när Nationella prov och DIs genomförs

Årskurs 2

  • Genomförande av DIs i februari. Ett standardiserat, diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga.

Årskurs 3

  • Genomför nationella prov under vårterminen.
  • Prov i svenska/svenska som andraspråk och matematik. Eleverna genomför proven som en del av den vanliga undervisningen under cirka tre månader.
  • Genomförande av DIs i februari. Ett standardiserat, diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga.

Årskurs 4

  • Genomförande av DIs i oktober. Ett standardiserat, diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga.

Årskurs 5

  • Genomförande av DIs i oktober. Ett standardiserat, diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga.

Årkurs 6

  • Genomför nationella prov under vårterminen.
  • Prov i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, so och no. Proven skall genomföras på bestämda datum och tider.
  • Genomförande av DIs i oktober. Ett standardiserat, diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga.

 

 

Dela:
Kategorier: