Till innehåll på sidan

Om skolan

Den lilla skolan med det stora hjärtat

Bandhagens skola strävar efter att vara den bästa skolan för dig. Vi har en arbetsmiljö präglad av tilltro, öppenhet och ömsesidig respekt.

  • vår arbetsdag ska vara trygg
  • du som elev ska känna studiero
  • du tränas i att stärka ditt inflytande, ansvarstagande och delaktighet
  • för att uppnå kunskapsmålen möts du som elev av höga förväntningar
  • vi arbetar ständigt med att förbättra våra metoder
  • det gör vi genom att kunskapsutveckla vår personal och bygga den bästa grunden för din framtid

 

Kategorier:
Ingress: 
Den lilla skolan med det stora hjärtat