Till innehåll på sidan

Om skolan

Den lilla skolan med det stora hjärtat

Bandhagens skola strävar efter att vara en bra skola för alla - med en miljö präglad av tilltro, öppenhet och ömsesidig respekt.

Vår arbetsdag ska vara trygg och eleverna ska känna studiero. Eleverna ska – allt efter ålder och mognad – tränas i att stärka sitt inflytande, ansvarstagande samt sin delaktighet. För att uppnå kunskapsmålen möts eleverna av höga förväntningar och vi arbetar ständigt med att förbättra våra metoder. Det gör vi genom att kunskapsutveckla vår personal och bygga den bästa grunden för våra elevers framtid.

 

 

Kategorier:
Ingress: 
Den lilla skolan med det stora hjärtat