Pingis

Fysisk aktivitet är bra i många avseenden.

Dels har aktuell forskning visat på att det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och förbättrad inlärning- och koncentrationsförmåga.

Från och med vecka 16 kommer vi att erbjuda morgonrörelse. På torsdagar och fredagar mellan 07.30-07.55 är elever från årskurs 1-6 välkomna att spela pingis i idrottshallen. Är eleven inskriven på fritids måste du som vårdnadshavare informera personalen om ditt barn ska vara med och spela pingis den aktuella morgonen. Ta med eget rack eller låna av skolan.

 

Hoppas att vi ses!

Maria Wallbom, idrottslärare och Jerker Zotterman, träslöjdslärare

 

 

Dela:
Kategorier: