Lekboden

Nu har vår Lekbod öppnat.

Lekboden kommer till en början att ha öppet på kortrasterna 09.15-09.55. Det kommer att vara eleverna själva som ansvarar för in- och utlåning av sakerna i boden. Några elever ansvarar varje dag - på ett rullande schema - och skriver upp vilken elev som har lånat vilken sak. Eleven som lånar saken ansvarar själv för att lämna tillbaka den.

 

Dela:
Kategorier: