Skolutbildning i PDV

Den 10 januari 2018 hade Bandhagens skola tillsammans med Östbergaskolan utbildning i PDV - pågående dödligt våld.

Efter skolattacken på grundskolan Kronan i Trollhättan 2015 förstod vi att även Sverige kan drabbas av en attack. Hur förbereder vi oss för detta? Kan vi förebygga att det händer?

Utbildningen syftade till att träna hela skolans personal att hantera situationer där en eller flera gärningspersoner utövar väpnat våld mot skolan, ofta i syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Under utbildningen presenterades konkreta och evidensbaserade verktyg för det förebyggande arbetet mot sådant våld.

Personalen arbetade bland annat i grupper om fyra där tänkta scenarion prövades. Synliggjorde hur lokalerna ser ut - med tänkta flyktvägar och hur vi eventuellt kan barrikadera oss - och ta hand om sårade och skadade.

Utbildningen anordnades av 2Secure.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: