Bandhagens skola inspirerar andra PRIO skolor

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Hittills har fler än 120 skolor i 35 kommuner påbörjat arbetet med PRIO. Utvärderingar visar att arbetet värderas högt av såväl lärare som skolledningar. Bandhagens skola deltar i PRIO och har nu inspirerat andra PRIO skolor i sitt arbete med Lärandegrupper.

 

Ett viktigt fokusområde på Bandhagens skola har varit att hitta mötesforum för det kollegiala lärandet. Detta har skett inom ramen för PRIO och varit förstelärarnas/utvecklingsgruppens ansvar. Vi har utvecklat en egen modell utifrån TLC (Teacher Learning Communities) som vi kallar lärandegrupper. I lärandegrupperna blandas lärare från olika stadier och ämnen för att arbeta utifrån ett fokusområde.

 

Vi utvecklar skolan och individen genom lärandegrupper

 

Lärandegrupperna har träffas fyra gånger under vårterminen 2016 för att utveckla det kollegiala lärandet och sin digitala mognad. Träffarna följer ett bestämt mönster för att uppmuntra kunskapsdelning:

  1. Varje person funderar tyst på sitt nuläge inom det bestämda området. Vad kan man idag och vad är man osäker på?
  2. Gruppen tar en runda där alla får berätta om sitt nuläge och ge tips till varandra.
  3. Varje person formulerar ett individuellt utvecklingsområde baserat på sin egen nivå och ambition.
  4. Alla delar med sig av sina utvecklingsområden till gruppen som ger tips och råd för hur man ska utvecklas. Utvecklingsområdet konkretiseras i ett åtagande (t ex att testa en viss app, funktion på Smartboarden eller sätt att redovisa) som man ska utföra till nästa möte med lärandegruppen. Vid nästa möte börjar man med att dela med sig av hur det gick med åtagandet och följer sedan samma mönster som tidigare.

 

Skolan har medvetet valt att satsa på digital utrustning och vi har en bra tillgång på skolan, vi ser det som en självklarhet och skyldighet att använda den där det gör nytta för eleverna. IKT ger ofta fler möjligheter att engagera eleverna, fler sätt att lära, nya möjligheter att redovisa kunskap och användandet är ofta lustfyllt för eleverna. I vårt uppdrag enligt LGR 11 ingår att eleven ska bli en kompetent användare av digitala verktyg och då måste vi ge dem möjlighet till det.

 

Denna text är hämtad från en intervju med Maria Husak som arbetar som förstelärare inom NO och teknik på skolan. Läs hela artikeln från bloggen på Pedagog Stockholm.

 

 

Dela:
Kategorier: