Till innehåll på sidan

Nya elever

Bandhagens skola har en Förberedelseklass där en nyanländ elev får undervisning innan den slussas ut i ordinarie klass - antingen på Bandhagens skola eller till en annan skola inom upptagningsområdet

Fokus ligger på att skapa trygghet och en bra start för den nyanlända eleven. I Förberedelseklassen får eleven undervisning i skolans alla ämnen, med språket i centrum. Det finns även möjlighet till modersmålsundervisning samt studiehandledning.

För att stärka den sociala gemenskapen får eleven en klasstillhörighet och börjar delta i undervisning i vissa ämnen, som till exempel idrott, men även teoretiska ämnen. Eleven rekommenderas också att, efter skoldagens slut, stanna kvar på fritidsverksamheten för att på så sätt snabbt få kamrater och snabbare lära sig svenska.

Bandhagens skolas Förberedelsklass arbetar utifrån en språkutvecklande undervisning, bland annat med hjälp av genrepedagogik och cirkelmodellen. Eleven har en egen iPad där det bland annat skapas egna små filmer i anslutning till de olika teman klassen arbetar med. Filmerna redovisas sedan för gruppen/klassen. Eleven har även tillgång till olika appar som hjälpmedel i sina studier, exempelvis med språkliga översättningar. Vi rekommenderar att eleven parallellt med undervisningen i svenska har tillgång till sitt modersmål genom modersmålsundervisning. I skolans fina bibliotek ges eleven möjlighet att läsa böcker på svenska och modersmålet.

Undervisningen i Förberedelsklassen syftar till att stärka elevens språk- och ämnesutveckling. All undervisning genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt. Genom arbetet med genrepedagogik och cirkelmodellen får eleven möjlighet att möta det ämnesspecifika skolspråket redan från start.

 

 

Dela:
Kategorier: