Fritidshem

Antal: 8

 • Fritidsklubb

  Fritidsklubben, ligger i ett separat rosa hus ovanför idrottshallen, tar emot elever från årskurserna 4-6. Fritidsklubben är en öppen verksamhet.
   

 • Trolle

  Fritidshemmet Trolle ligger en halv trappa ner i Bandhagens skolas E-hus. Eleverna på Trolle kommer från klasserna F-2.
   

  Kategorier:
 • Skutan

  Fritidshemmet Skutan ligger en våning upp i Bandhagens skolas F-hus. Våra elever kommer från årskurserna F-3.
   

  Kategorier:
 • Fritidsverksamhet

  Till Bandhagens skola hör fritidshemmen Trolle, Skutan och Solskenet med elever från förskoleklass till årskurs 1 och 2. I årskurs 3 börjar eleverna på fritidshemmet Galaxen.

 • Pärla i handen

  Grundsärskolans fritidshem Pärlan

  Grundsärskolans fritidshem Pärlan ligger en halv trappa ned i Bandhagens skolas E-hus. Personalen på Fritidshemmet Pärlan arbetar i nära samarbete med Bandhagens grundsärskolas lärare och deltar i den dagliga undervisningen.

  Kategorier:
 • Galaxen

  Fritidshemmet Galaxen ligger i den nedre delen av F-huset och där går elever från årskurs 3.

 • Fritidshem

  Till Bandhagens skola hör fritidshemmen Trolle, Skutan och Solskenet.

  Fritidshemspersonalen på Bandhagens skola arbetar utefter läroplanens mål och riktlinjer och skolverkets allmänna råd.