Klagomål

Information gällande klagomål till Bandhagens skola

Personal som tar emot klagomål rörande Bandhagens skola via telefon - dokumenterar och lämnar det till rektor utan dröjsmål, eller dennes ställföreträdare. Vederbörande lämnar det för diarieföring och arkivering. Återkontakt tas inom femton arbetsdagar.

 

För mer information - kontakta expeditionen

Telefon 08-508 488 30, e-post bandhagensskola@stockholm.se

 

 

 

Dela:
Kategorier: