Till innehåll på sidan

Idrott och hälsa

På Bandhagens skola värdesätter vi elevernas motoriska utveckling för inlärning och ser det som en förutsättning för bättre koncentration

Vår idrottslärare ger eleverna möjlighet att utvecklas och stärkas fysiskt vilket skapar större harmoni och bättre studieresultat.

Idrott och hälsa är ett brett ämne som syftar till att ge eleven möjlighet att utveckla en god kroppskontroll, en positiv självbild samt ge kunskaper om vad som främjar en god hälsa. Eleven ska ges möjlighet att prova på ett stort utbud av motionsformer och aktiviteter.

Idrott och hälsa syftar till

 • att skapa lust till motion och rörelse
 • att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga
 • att utveckla gemenskap, samarbetsförmåga, förståelse och respekt för andra
 • att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan
 • att få en förförståelse och kunskap inom idrottsutövandet.

 

Vi som är idrottslärare på skolan heter Maria Wallbom och Elias Svensson.

 

Här nedan får du information om vad vi arbetar med i varje årskurs

 

Grundsärskolan

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik - såväl inomhus som utomhus.

 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Under höstterminen får eleverna möjlighet att gå på simskola.

 

Förskoleklass

I förskoleklass har eleverna idrott i idrottshallen var tredje vecka. Fokus ligger på motorik och rörelseglädje. Eleverna har även Röris eller annan typ av fysisk aktivitet dagligen med sina klasslärare.

 

Årskurs 1-3

Rörelse

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

Hälsa och livsstil

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

 

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Allemansrättens grunder.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

 

Årskurs 4-6

Rörelse

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastik- och andra redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus samt danser och rörelser till musik. I årskurs 5 får eleverna planera och utföra bollspel som de hittat på själva.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. I Årskurs 6 får eleverna planera och utföra egna danser.
 • Simning i mag- och ryggläge. I årskurs 5 simtestar vi eleverna.

 

Hälsa och livsstil

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

 

Kontakt

Maria Wallbom, 076-124 88 41, e-post maria.wallbom@edu.stockholm.se

Elias Svensson, 076-129 36 87, e-post elias.svensson@edu.stockholm.se

 

 

 

Dela:

Deltagande

Eleven ska vara ombytt på lektionen samt duscha efteråt. Kan man inte delta i de fysiska delarna tilldelas eleven en annan uppgift som rör ämnet.

Anser du/ni som vårdnadshavare att ert barn bör avstå från lektionstillfället (på grund av sjukdom eller liknande) ber vi er om ett skriftligt meddelande.

Simning

Bandhagens skola har simskola i årskurs 2 som bedrivs av Stockholms Stad.

Eleven ska kunna simma 200 meter varav minst 50 meter rygg innan utgången av årskurs 6 för att få godkänt betyg i Idrott. Eleverna i årskurs 6 som ännu inte har nått målet erbjuds simskola under ”Elevens val”.

Utbildningsförvaltningen ordnar både lov- och sommarsimskola för att eleven ska uppnå målet samt ett godkänt betyg i årskurs 6. Simskolan är gratis.

Det är obligatoriskt att ta med badkläder, egen handduk och tvål under simskolan.

Ingress: 
På Bandhagens skola värdesätter vi elevernas motoriska utveckling för inlärning och ser det som en förutsättning för bättre koncentration