Grundsärskolans fritidshem Pärlan

Grundsärskolans fritidshem Pärlan ligger en halv trappa ned i Bandhagens skolas E-hus. Personalen på Fritidshemmet Pärlan arbetar i nära samarbete med Bandhagens grundsärskolas lärare och deltar i den dagliga undervisningen.

Vi agerar som elevernas förlängda arm under dagarna och hjälper till med allt från att träna färdigheter och påklädning – till samspel, pyssel, lek och mycket mera. Under dagens alla aktiviteter ligger fokus på varje elevs specifika och unika behov.

På Pärlan bedriver vi också skapande verksamhet; vi spelar spel och fotboll, leker med tågbana och bilar, bygger Lego och promenerar i närområdet för ökad lokalkännedom. Vi arbetar även med Röris och PS3 Move för ökad kroppskännedom. På loven gör vi utflykter till olika parker, friluftsområden och bad.

Varje dag serveras mellanmål i skolrestaurangen.

 

Vi hälsar alla föräldrar varmt välkomna att kontakta och besöka oss.

 

Kontakt

Telefon: 076-124 88 68

E-post: grundsarskola@stockholm.se

Vid sjukdom/frånvaro

Ring och meddela oss direkt på morgonen på telefon: 076-124 88 68.

(Fritidshemmet Pärlan har gemensamma planeringsdagar med all personal på Bandhagens skola och håller då stängt. Information om detta lämnas i god tid.)

Föreståndare

Niklas Ren

Personal

Niklas, Elin (föräldraledig), Ronita, Isam, Gunnel, Araya, Betty och Samira

 

 

Dela: