Till innehåll på sidan

Grundsärskolan

Du som bedöms att inte nå upp till grundskolans kunskapsmål. Detta på grund av utvecklingsstörning. Ska erbjudas plats i Grundsärskolan.

Bandhagens Grundsärskola är en verksamhet för dig med utvecklingsstörning och autism. Du kan även ha andra tilläggsdiagnoser.

  • vi tar emot 15 elever från förskoleklass till årskurs 6
  • du ingår i en av tre grupper
  • du läser antingen efter Grundsärskolans ämnen
  • eller utifrån ämnesområden 

Undervisningen bygger framför allt på tydliggörande pedagogik. Vi använder oss av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i form av bild- och teckenstöd. Vi som arbetar på Grundsärskolan är speciallärare och elevassistenter (barnskötare samt en fritidspedagog). All personal besitter kunskap kring autism. Speciallärarna har påbyggnadsutbildning inom autism och andra neuropsykiatriska funktionshinder.

Grundsärskolan ligger i skolans lokaler och eleverna undervisas av grundskolans lärare i idrott, slöjd, musik, bild och teknik. Vi arbetar med NTA – Naturvetenskap och teknik för alla. Varje termin arbetar vi med ett eller två olika teman, vissa teman återkommer. Exempel på olika teman är Fjärilars liv, Från frö till frö, Mäta och jämföra samt Jord och förändringar. Eleverna får arbeta med konkret material där de undersöker, experimenterar och utvecklar sin kommunikativa förmåga.

 

Kontakta eller besök oss gärna om ni vill veta mer om vår verksamhet.

 

Kontakt

Annika Andersson, mobil: 076-124 88 37, e-post: grundsarskola@edu.stockholm.se

Samira Mahmod, mobil: 076-124 88 67, e-post: grundsärskola@edu.stockholm.se

Ola Halling, mobil: 076-124 83 73, e-post: grundsärskola@edu.stockholm.se

 

Dela: