Grundsärskolan

Barn som bedöms att inte nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning ska erbjudas plats i Grundsärskolan. Bandhagens Grundsärskola är en verksamhet för elever med utvecklingsstörning och autism. En del av våra elever har även andra tilläggsdiagnoser. Vi tar emot 15 elever från förskoleklass till årskurs 6. I dagsläget är 15 elever uppdelade i tre grupper. Eleverna läser antingen efter Grundsärskolans ämnen eller utifrån ämnesområden.

Undervisningen bygger framför allt på tydliggörande pedagogik. Vi använder oss av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i form av bild- och teckenstöd. Vi som arbetar på Grundsärskolan är speciallärare och elevassistenter (barnskötare samt en fritidspedagog). All personal besitter kunskap kring autism. Speciallärarna har påbyggnadsutbildning inom autism och andra neuropsykiatriska funktionshinder.

Grundsärskolan ligger i skolans lokaler och eleverna undervisas av grundskolans lärare i idrott, slöjd, musik, bild och teknik. Vi arbetar med NTA – Naturvetenskap och teknik för alla. Varje termin arbetar vi med ett eller två olika teman, vissa teman återkommer. Exempel på olika teman är Fjärilars liv, Från frö till frö, Mäta och jämföra samt Jord och förändringar. Eleverna får arbeta med konkret material där de undersöker, experimenterar och utvecklar sin kommunikativa förmåga.

 

Kontakta eller besök oss gärna om ni vill veta mer om vår verksamhet.

 

Kontakt

Eva Broberg, telefon: 08-508 488 65, mobil: 076-124 88 65, e-post: grundsarskola@stockholm.se

Ola Halling, telefon: 08-508 483 73, mobil: 076-124 83 73, e-post: grundsarskola@stockholm.se

 

 

Dela: