Till innehåll på sidan

Galaxen

Fritidshemmet Galaxen ligger i den nedre delen av F-huset och där går elever från årskurs 3

Fritidshemmet Galaxen kännetecknas av en trygg och positiv miljö där alla känner sig välkomna att delta i de aktiviteter som anordnas. Vi stärker elevernas självkänsla, bland annat genom att uppmuntra, berömma och finnas till hands närhelst barnen behöver oss.

Ett vårdat språk står i fokus för den dagliga verksamheten. Den fria leken – såväl inomhus som utomhus – är en viktig del av fritidshemstiden. Vi erbjuder olika skapande verksamheter som drama, målarverkstad, pyssel, lek, spel, utflykter samt skapande verksamhet av allehanda slag.

Varje dag serveras näringsriktiga mellanmål i skolans matsal.

Personalen på Fritidshemmet Galaxen arbetar i nära samarbete med skolans förskolelärare och deltar i den dagliga undervisningen.

 

Vi hälsar alla föräldrar varmt välkomna att kontakta oss.

 

Kontakt

Telefon: 08-508 488 42, mobil 076-12 488 42

Vid sjukdom/frånvaro

Ring och meddela oss direkt på morgonen på telefon: 08-508 488 42.

Våra öppettider

Vardagar 07:30-17:00.

(Fritidshemmet Hajen har gemensamma planeringsdagar med all personal på Bandhagens skola och håller då stängt. Information om detta lämnas i god tid.)

Frukost

Serveras från 07:40-08:05 i skolrestaurangen där det alltid finns en vuxen med.

 

Pedagogisk ledare

Liv Hanell, mobil: 076-120 03 35

Personal

Liv, Nancy, Hamody, Katarina och Christian

 

Dela: