Till innehåll på sidan

Fritidsverksamhet

Till Bandhagens skola hör flertalet fritidshem och vår fritidsklubb

Fritidshemmen Trolle, Skutan och Solskenet har elever från förskoleklass till årskurs 2. I årskurs 3 börjar eleverna på fritidshemmet Galaxen. Grundsärskolans fritidshem heter Pärlan och har elever från årskurserna F-6. Till skolan hör även Fritidsklubben, en verksamhet för elever från årskurserna 4-6.

Fritidshemmens verksamhet utgår från skollagen, läroplanen (Lgr11), Skolverkets allmänna råd och riktlinjer för fritidshemsverksamhet samt från skolans övergripande verksamhetsplan.

Fritidspedagogerna på Bandhagens skola arbetar i nära samarbete med skolans lärare. Fritidshemmens uppgift är – att genom pedagogisk verksamhet och fri lek – komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull fritid liksom att ge stöd; såväl individuellt som i grupp.

Förutsättningarna för att eleverna ska uppleva fritiden som meningsfull är att fritidshemstiden upplevs som trygg och rolig samt att den stimulerar barnens självkänsla. Lek och skapande verksamhet får därför stort utrymme och utgår givetvis från elevernas specifika behov, mognad och ålder.

Näringsriktiga kostvanor är också av stor betydelse för elevernas utveckling. I vår matsal serveras dagligen goda och näringsriktiga frukostar, luncher och mellanmål.

 

Vi arbetar aktivt med att stärka elevernas självkänsla genom att

  • hålla veckovisa demokratiska möten där alla barn kommer till tals och får framföra sina synpunkter och önskemål.
  • uppmuntra och stärka elevernas positiva beteenden.
  • skapa trygghet och stärka gruppkänslan.
     
Dela:
Kategorier: