Till innehåll på sidan

Från skolledningen

Information med anledning av coronaviruset Covid-19

Information den 8 oktober gällande fortsatta försiktighetsåtgärder:

Stockholms stads grundskolor och grundsärskolor kommer fortsätta behålla nuvarande försiktighetsåtgärder även under november månad. Anledningen är att vaccinationen av 12-15 åringar inte är genomförd ännu, och att vi ser resultat i den pilot med munsköljtester som nu genomförs. Det innebär att vi på Bandhagens skola fortsätter enligt tidigare rutiner. Vi utgår alltid i från de direktiv vi får från Utbildningsförvaltningen. 

 

Information vad som gäller efter den 29 september:

Som ni troligtvis redan vet så har regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort många restriktioner från och med onsdag 29 september. Vi måste dock fortsätta vidta försiktighetsåtgärder i vår skola även efter den 29 september. Detta gör vi på grund av att vi vill minimera risken för smittspridning i vår verksamhet och att vi har ett arbetsmiljöansvar. Vi utgår i från de direktiv vi får från Utbildningsförvaltningen.

 

Nedan kommer några av de riktlinjer/åtgärder vi i skolan har att förhålla oss till/vidtagit:

  • Både elever och personal ska vara uppmärksamma på symptom som feber, hosta och svårigheter att andas och stanna hemma vid symptom. Hur länge bör jag stanna hemma? — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
  • Vi påminner eleverna om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta, särskilt efter toalettbesök och innan måltid.
  • Lämning och hämtning av elever sker även fortsättningsvis utomhus, både för skola och fritidshem/omsorg.
  • Vårdnadshavare ska inte gå in i skolbyggnaderna, om inte ett undantag har gjorts i samråd med skolan.
  • Vi gör en riskbedömning och tillåter resor i kollektivtrafiken när det inte är rusningstrafik vid obligatoriska inslag i undervisningen till exempel simundervisningen i vissa årskurser. I övrigt undviker vi att åka kollektivtrafik med våra elever.
  • Vi hjälper eleverna att undvika trängsel.

 

Med vänlig hälsning

Pia Nyström, rektor

 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: