Försäkringar

Alla barn och elever upp till 24 år som går i Stockholms stads skolor är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB.

Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn.

 

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan. Blankett för skadeanmälan finns hos S:t Erik försäkring.

Dela: