Till innehåll på sidan

Elevhälsan

På alla skolor ska det finnas ett Elevhälsoteam vars uppgift är att bidra till att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever på skolan

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal på skolan med att hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära, utvecklas och ha en god hälsa. Elevhälsoteamets främsta uppgift är att arbeta förebyggande med elevernas hälsa.

 

Är en elev sjuk eller behöver vård är det istället vårdcentral eller husläkare denne ska vända sig till.

 

Vill du veta mer om elevhälsans arbete kan du gå in på elevhälsa och läsa mer om vad elevhälsan gör samt vart elever och vårdnadshavare kan vända sig för mer information eller för att ställa frågor.

 

Elevhälsoteamet på Bandhagens skola träffas varje vecka och består av

  • Rektor
  • Biträdande rektor
  • Kurator
  • Socialpedagoger
  • Skolsköterska
  • Specialpedagog/speciallärare
  • Psykolog (deltar vid behov)
  • Skolläkare (deltar vid behov)

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: