Till innehåll på sidan

Elevdemokrati

Välkommen till elevrådet

Elevrådets roll på Bandhagens skola är att det ska fungera lite som elevernas fackförening. Det innebär att elevrådet ska arbeta för att eleverna får vara med och bestämma på skolan, att deras synpunkter tas på allvar och att elevernas rättigheter bevakas. I den nya läroplanen markeras elevernas inflytande och ansvar tydligare. 

Elevrådet består av en elev från varje klass. Klasserna har klassråd en gång i veckan och om någon fråga rör hela skolan så tar elevrådsrepresentanten med sig den frågan till elevrådet. Det kan gälla allt från att en klass vill ha lästävling för hela skolan, fotbollsturneringar, discon, att eleverna önskar sig något speciellt - till exempel nya fotbollsmål.

Om det skett någon mindre skadegörelse på skolan tas det också upp på elevrådet och sen meddelas detta till vaktmästeriet.

Elevrådsgruppens målsättning är att träffas varannan vecka.

Vid varje nytt läsår utses en ny ordförande, sekreterare och en elev som tömmer postlådan. Nästa steg är att gå på elevrådsutbildning där representanterna får lära känna varandra. De får arbeta i grupper och diskutera hur elevrådet fungerar i praktiken och avslutningsvis går ledarna igenom lite mötesteknik.

Representanterna får göra någon gemensam aktivitet antingen som start eller som avslut på läsåret. Vilken aktivitet det blir avgörs gemensamt - till exempel bowling eller Eriksdalsbadet.

 

Ansvarig lärare 

Åsa Hyllert 

 

 

 

Dela: