Byggnation nya paviljongen

Detta händer vecka 25

 

Byggstaketet

  • Ingen planerad förändring från vecka 23.

 

Markarbete

  • Eventuellt placering av pingisbord i betong.
  • Eventuellt asfaltering där det schaktats i början av veckan.
  • Markmålningar planeras att målas.

 

Befintlig skolbyggnad

  • Ingen planerad aktivitet.

 

Paviljong

  • Monteringsarbete och anpassning av paviljong fortgår.
  • Installation av larm samt utrymningsskyltar fortgår.
  • Dragning av fiber i paviljongen.
  • Montering av hiss.
  • Eventuellt fortsatt målning av paviljongen.

 

Att tänka på

Det är förbjudet och straffbart att beträda byggarbetsplatsen. Byggstängslet är till för att skydda mot olyckor.

 

Dela:
Kategorier: