Till innehåll på sidan

Byggnation av Nya paviljongen - samlad information

Här får du information som elev, vårdnadshavare och medarbetare om det pågående arbetet med den Nya paviljongen.

2021-02-25

Utbyggnad av Bandhagens skola

Utbildningsförvaltningen har beslutat att ställa upp en paviljong på den nuvarande fotbolls/grusplanen. Den nya paviljongen har lokaler för 8 klasser, vilket innebär 220 elevplatser. Detta är något fler elevplatser än vad elevprognosen visar. Det blir en utökning med en parallell F-6.  

Skolgårdens friyta utökas med det som kvarstår av bollplanen efter paviljonguppställningen. Tidigare har bollplanen inte räknats med alls i friytan eftersom den tillhör idrottsförvaltningen, men nu kommer den istället räknas in i skolgårdsytan. Paviljonguppställningen innebär trots detta en förminskning av friytan/elev eftersom elevantalet också ökar på skolan. I nuläget är friytan cirka 19,5 kvadratmeter per elev, när elevantalet har ökat  så blir ytan istället 17,5 kvadratmeter per elev. Om vi gör en jämförelse är detta ungefär medianvärdet av skolgårdsstorlekarna i Enskede-Årsta-Vantör. Detta är såklart mindre friyta än vi önskat, då vi alltid strävar efter Boverkets riktlinjer på 30 kvadratmeter/barn, men utifrån förutsättningarna i Stockholm och närområdet för denna skola anses detta vara en godtagbar skolgårdsstorlek.

Paviljongen kommer att innehålla en mindre matsal, för att avlasta den befintliga. Extra idrottslokaler hyrs i närliggande Bandhagshallen för att kompensera för det underskott som kommer finnas framöver på skolan. I paviljongen kommer delar av mellanstadiet att ha undervisning och dessutom kommer fritidsklubben att ha sin verksamhet där.

Behovet av denna paviljong fanns redan höstterminen 2020, då skolan gjorde ett större intag i förskoleklass i sina befintliga lokaler för att avhjälpa områdets behov av elevplatser. Behovet kan ses på lång sikt och kommer att omhändertas av en ny skola i området från cirka 2027, och då kan denna paviljong avvecklas. Det är alltså en tillfällig lösning på ett permanent behov, och utbildningsförvaltningen ser inget annat sätt att lösa det större platsbehovet. Många andra platser har utretts och enbart denna har bedömts lämplig för detta ändamål.

Den planerade paviljongens utformning finns i de ritningar som är bifogad och var den ska placeras. Bygglovet blev beviljat i juni 2020. Befintlig paviljong kommer även den att behövas ett tag till.

 

Med vänliga hälsningar

Carina Hallqvist, grundskolechef

 

 

Dela:
Kategorier: