Till innehåll på sidan

Arbetslag F-3

Vår främsta uppgift är att utveckla din språkliga och skriftliga kompetens. Vi arbetar med din kommunikativa förmåga. Skapar lust och nyfikenhet för inlärning.

För att du som elev ska hitta välbefinnande och nå ett bra studieresultat. Arbetar vi tillsammans för:

  • ett gott klimat i klassrummet och på rasterna
  • med trygghet och arbetsro i fokus

 

Några av våra fokusområden är:

  • NTA, Natur och Teknik för Alla, vilket stimulerar din nyfikenhet. Ditt intresse för naturvetenskap och teknik ökar
  • du får möta nya begrepp i konkreta sammanhang. Vilket gynnar din språkliga utveckling
  • du får laborera med konkreta material. Vilket skapar en djupare förståelse inom ämnet matematik
  • du har tillgång till iPads

 

Vi värdesätter din motoriska utveckling för inlärning. Ser det som en förutsättning för bättre koncentration. Våra idrottslärare ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas fysiskt:

  • du känner större harmoni
  • du får bättre studieresultat
  • under höstterminen går du som elev i årskurs 2 på simskola

 

Under rasterna finns alltid pedagoger och fritidshemspersonal på plats. Vi medverkar till att din sysselsättning blir meningsfull. Arbetslaget har ett nära samarbete med fritidshemmen Trolle, Skutan, Solskenet, Galaxen och Delfinen.

 

 

 

Dela:
Kategorier: