Till innehåll på sidan

Arbetslag F-3

Vår främsta uppgift är att utveckla elevernas språkliga och skriftliga kompetens och den kommunikativa förmågan - samt skapa lust och nyfikenhet för inlärning.

För elevernas välbefinnande och för att nå ett bra studieresultat arbetar vi tillsammans för ett gott klimat i klassrummet och på rasterna - med trygghet och arbetsro i fokus.

Genom NTA, Natur och Teknik för Alla – stimuleras nyfikenheten och ökar intresset för naturvetenskap och teknik hos eleverna. Eleverna får möta nya begrepp i konkreta sammanhang som i sin tur gynnar den språkliga utvecklingen. Där laborerar eleverna med konkret material för att skapa en djupare förståelse inom ämnet matematik. Årskurs F-3 använder iPads.

Vi värdesätter elevernas motoriska utveckling för inlärning och ser det som en förutsättning för bättre koncentration. Våra idrottslärare ger eleverna möjlighet att utvecklas och stärkas fysiskt vilket skapar större harmoni och bättre studieresultat. Under höstterminen går årskurs 2 på simskola.

Under rasterna finns alltid pedagoger och fritidshemspersonal på plats – och medverkar till att elevernas sysselsättning blir meningsfull.

Arbetslaget har ett nära samarbete med fritidshemmen Trolle, Skutan, Solskenet och Galaxen.

 

 

 

Dela:
Kategorier: