Till innehåll på sidan

Arbetslag 4-6

Vår främsta uppgift är att utveckla elevernas språkliga och skriftliga kompetens och den kommunikativa förmågan – samt skapa lust och nyfikenhet för inlärning

För elevernas välbefinnande och för att nå ett bra studieresultat arbetar vi tillsammans för ett gott klimat i klassrummet och på rasterna - med trygghet och arbetsro i fokus.

Att ta tillvara elevens inneboende kraft och naturliga nyfikenhet är en viktig del i kunskapsutvecklingen. Vi arbetar mycket med gruppdiskussioner, där eleven lär sig lyssna och tala inför grupp. Genom att ta tillvara våra pedagogers kompetens kan vi ha en rik och varierad undervisning med språkutvecklingen som bas. I varje klassrum finns det tillgång till smartboards, datorer och iPads.

På schemat står även Elevens val, där eleverna kan välja mellan olika aktiviteter. Efter cirka åtta veckor får de välja en ny aktivitet, så att de får möjlighet att prova på många olika saker. Detta stärker banden mellan elever och pedagoger – breddar mötena och korsbefruktar skolan.

Vi värdesätter elevernas motoriska utveckling för inlärning och ser det som en förutsättning för bättre koncentration. Våra idrottslärare ger eleverna möjlighet att utvecklas och stärkas fysiskt vilket skapar större harmoni och bättre studieresultat. Skolan arbetar för och ger möjlighet till att eleverna är simkunniga innan de gått ut årskurs 6.

Arbetslaget är treparallelligt  - i arbetslaget ingår även Förberedelseklassen. Vi har ett nära samarbete med fritidsklubben på skolan.

 

 

 

Dela: