Till innehåll på sidan

Arbetslag 4-6

Vår främsta uppgift är att utveckla din språkliga och skriftliga kompetens. Vi arbetar med din kommunikativa förmåga. Skapar lust och nyfikenhet för inlärning.

För att du som elev ska hitta välbefinnande och nå ett bra studieresultat. Arbetar vi tillsammans för:

 • ett gott klimat i klassrummet och på rasterna
 • med trygghet och arbetsro i fokus

 

Vi tror på att ta tillvara din inneboende kraft. Din naturliga nyfikenhet är en viktig del i din kunskapsutveckling.

 • vi arbetar mycket med gruppdiskussioner
 • du lär dig lyssna och tala inför grupp
 • våra pedagogers kompetens ger en rik och varierad undervisning
 • språkutvecklingen är bas
 • i varje klassrum finns det tillgång till smartboards och elevdatorer 

 

Vi värdesätter din motoriska utveckling för inlärning. Vi ser det som en förutsättning för bättre koncentration. Våra idrottslärare ger dig möjlighet att:

 • utvecklas och stärkas fysiskt
 • detta skapar större harmoni och bättre studieresultat
 • vi arbetar för och ger dig möjlighet att bli simkunnig. Detta innan du gått ut årskurs 6.

 

Elevens val

 • du får välja mellan olika aktiviteter
 • efter cirka åtta veckor får du välja en ny aktivitet
 • du får möjlighet att prova på många olika saker
 • vi stärker banden mellan elever och pedagoger
 • vi breddar mötena och korsbefruktar skolan

 

Arbetslaget är treparallelligt. I arbetslaget ingår även Förberedelseklassen. Vi har ett nära samarbete med fritidsklubben på skolan.

 

 

 

Dela: